ภาพข่าวสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร(สปภ.กทม.)จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสารธารณภัยในสถานศึกษา

ข่าวทั่วไป Thursday February 27, 2020 09:18 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร(สปภ.กทม.)จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสารธารณภัยในสถานศึกษา

กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--สำนักป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย

สำนักป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย กรุงเทพมหานคร(สำนักป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย กรุงเทพมหานคร(สปภ.กทม.)จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสารธารณภัยในสถานศึกษา
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยมี นางสาวสุทธดา บัวศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สปภ. ,นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มและ นายมานัด จันทร์ผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประภาสวิทยา ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเผชิญเหตุวาธารณภัย โดยการจัดอบรมในรูปแบบกิจกรรมครึ่งวัน ผ่าน 4 ฐานกิจกรรมได้แก่ ฐานแผ่นดินไหว ฐานอัคคีภัย ฐานอุบัติภัยทางน้ำและฐานภัยใกล้ตัว ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดจากภัย โดยมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม 20 โรงเรียนเมื่อเร็วๆนี้)จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันสารธารณภัยในสถานศึกษา
นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษาโดยมี นางสาวสุทธดา บัวศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สปภ. ,นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มและ นายมานัด จันทร์ผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประภาสวิทยา ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเผชิญเหตุวาธารณภัย โดยการจัดอบรมในรูปแบบกิจกรรมครึ่งวัน ผ่าน 4 ฐานกิจกรรมได้แก่ ฐานแผ่นดินไหว ฐานอัคคีภัย ฐานอุบัติภัยทางน้ำและฐานภัยใกล้ตัว ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดจากภัย โดยมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม 20 โรงเรียนเมื่อเร็วๆนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ