วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวทั่วไป Tuesday March 3, 2020 15:55 —ThaiPR.net

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

วันนี้( 2 มี.ค. 63 ) ที่หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 09.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประธานฯ กล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายความเคารพ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมมอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในสาขาวิชาชีพที่อาจเป็นอันตราย ต่อสาธารณะ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 5 คน

โดยพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งภายในพิธีมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” นิทรรศการและการออกหน่วยให้บริการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การออกหน่วยบริการของสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 การออกหน่วยบริการจากศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสมุทรสงคราม และการจัดแสดงผลงานจากผู้รับการฝึกอบรม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ