โออาร์ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร จัด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 5” จ.กาญจนบุรี ร่วมสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday March 9, 2020 08:55 —ThaiPR.net

โออาร์ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร จัด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 5” จ.กาญจนบุรี ร่วมสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ ร่วมพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 5” ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จำกัด จ.กาญจนบุรี โดยเป็นการจัดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งแรกของภาคตะวันตก ที่ดำเนินโครงการฯ ตามเจตนารมณ์ของ โออาร์ ที่จะทำให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ปตท. มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล ได้แก่ People การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Prosperity การสร้างความมั่นคงการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีกำลังเพียงพอในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ในด้าน People ปตท. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดย โออาร์ ถือเป็นบริษัท Flagship ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth for All) อันเป็นพันธกิจร่วมของกลุ่ม ปตท. นางสาวจิราพร กล่าวว่า โออาร์ ดำเนินธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ร่วมออกแบบรูปแบบทางธุรกิจร่วมกับ โออาร์ เพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โออาร์ จึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ด้วยแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ (Living Community) เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันฯ ที่มีจำนวนกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ โดย โออาร์ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากภายใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด” อีกทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ เพื่อเปิดเป็นพื้นที่สำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ นำผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์” โดยเชิญผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปวางจำหน่าย ณ “มุมไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ ของตนเองเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการขยายตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 147 ราย และมีสถานีบริการน้ำมันฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 177 แห่ง โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ในภาคตะวันตก จำนวน 13 แห่ง สินค้าไทยเด็ดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค นับเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ