สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19

ข่าวทั่วไป Tuesday March 24, 2020 11:58 —ThaiPR.net

สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19 กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน พม.รับสถานการณ์สู้ภัยโควิด-19 เร่งช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อยนำทรัพย์สินมาจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ให้สถานธนานุเคราะห์ จัดทำโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” โดยรับสิทธิพิเศษ ขยายเวลาตั๋วจำนำโดยไม่คิดดอกเบี้ย รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านพ้นภาวะวิกฤต เริ่มพ.ค.นี้ ณ โรงรับจำนำ 39 สาขาทั่วประเทศ รายละเอียดที่ www.pawn.co.th คาดจะมีผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19กว่าแสนรายเข้าใช้บริการ ปัจจุบันมีเงินทุนสำรองอยู่ 900 ล้านบาท นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้ม ลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และจากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สศช. มองว่า จีดีพีของไทยจะขยายตัวลดลงทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออก ค่าเงินบาท ภัยแล้ง และไวรัสโควิด -19 จะทำให้แรงงานและสังคมไทยได้รับผลกระทบ จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าโดยการนำทรัพย์สินมาจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ทั้งนี้กำหนดให้ สธค. โรงรับจำนำของรัฐจัดทำโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” โดย รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี คือ ฟรีที่ 1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี ฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง “ทองคำ” ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน กิจกรรมทั้งสองจะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pawn.co.th ด้วยมาตรการที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยเหลือ ผ่อนคลายจากภาวะความวิตกต่อการดำเนินชีวิต และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สามารถดำเนินชีวิตหรือ เพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ต่อไป ทางด้าน นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด – 19” ว่า มีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการเงินให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยมาตรการ สู้ภัยโควิด-19” รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี ฟรีที่ 1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะขยายอายุตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ในส่วนที่ขยายระยะเวลา ทั้งนี้ ต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง หรือช่องทางการสื่อสารของ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ ฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี เนื่องจากในปีนี้ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ได้ก่อตั้งมานานเป็นระยะเวลา 65 ปี จึงได้จัดทำของที่ระลึก เพื่อตอบแทนผู้มาใช้บริการทุกท่าน รับได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง “ทองคำ” ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวต่อว่าสำนักงานธนานุเคราะห์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงานสาขาที่ให้บริการที่รู้จักกันชื่อว่า “สถานธนานุเคราะห์” หรือ สธค.โรงรับจำนำของรัฐบาล นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้รับบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้บริการได้ที่ สถานธนานุเคราะห์ทั้ง 39 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 29 แห่ง เขตปริมณฑล (นนทบุรี 2 แห่ง ปทุมธานี 1 แห่ง สมุทรปราการ 1 แห่ง) และส่วนภูมิภาค (จ.ระยอง 2 แห่ง จ.ลำพูน 1 แห่ง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง จ.อุดรธานี 1 แห่ง และ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง) และมีแผนที่จะขยายสาขาปีละ2 แห่ง โดยปีนี้จะขยายที่ ชลบุรี และอยุธยา “ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด คาดว่าจะมีประมาณ 100,000 รายที่อิงจากฐานข้อมูลลูกค้าของเรา วงเงินเท่าไหร่ได้เตรียมไว้แล้วรอมติบอร์ด เรามีโมเดลอยู่แล้ว เมื่อผ่านมติบอร์ด ก็จะส่งไปสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี ในสถานการณ์ปกตินั่นในแต่ละปี เราจะมีงบประมาณที่ได้จากการกู้ธนาคารของรัฐดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาใช้ลงทุนบริหารจัดการปีละประมาณ 500-1,000 ล้านบาท กู้ในแต่ละปีจะแตกต่างกัน อย่างในปี 2ปีก่อนหน้านี้ การใช้บริการค่อนข้างจะนิ่ง แต่มาปีที่แล้วที่เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เริ่มมีกระทบการส่งออก ภาวะภัยแล้ง เริ่มกระทบเป็นลูกโซ่ ฝ่ายด้านวิชาการของ สธค. ได้ศึกษาอัตราการจนของลูกค้ากลุ่มใหม่ พบลูกค้ารายเดิมส่วนใหญ่ การใช้บริการจะขึ้นกับเหตุการณ์แวดล้อมของไตรมาสนั่นๆ อาทิช่วงแบล็คทูสคูล เปิดเทอม จะเข้ามาบริการกันเยอะ และพอเกิดภาวะโรคระบาด ก็จะเข้าสู่ภาวะช็อค ทาง สธค. จึงต้องจัดตั้งทีมงานศูนย์วิชาการศึกษาสภาพผู้ใช้บริการโรงรับจำนำผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่มขึ้นและอิงข้อมูลจากสื่อต่างๆเพื่อเอามาประเมินผลตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเรามีโครงการขอปล่อยกู้ 0% จากธนาคารรัฐ เพื่อนำมาใช้ให้บริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการรับจำนำ ทั้งนี้ในปัจจุบันเรามีเงินสำรองอยู่900 ล้านเป็นเงินของเราและกู้จากธนาคารออมสิน500 ล้านบาท และ สธค.ทีมีอยู่อีก400 ล้านบาท หลังประกาศพ.ค.จะต้องดูจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนหลังประกาศโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด – 19” หลังจากนั่นจะได้ทำแผนระยะสั้นและกลางต่อไป ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ให้ผู้บริการโรงรับจำนำ จะอยู่ที่ 5,000 บาท อยู่ที่ร้อยละ 0.25 และ10,000บาทดอกบี้ยอยู่ ที่ร้อยละ 0.75 และ10,000-20,000 บาทจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1 และ 100,000 บาทจะอยู่ที่ร้อยละ 1.25”ผอ.กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ