พัฒนาแรงงานชุมพร ฝึกทำผ้าบาติก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2020 09:49 —ThaiPR.net

พัฒนาแรงงานชุมพร ฝึกทำผ้าบาติก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดฝึกอบรมสาขา การทำผ้าบาติก พร้อมแหล่งจำหน่าย สร้างรายได้แก่ชุมชน นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานตามโครงการพระราชดำริ) ให้กับกลุ่มพัฒนาอาชีพการทำผ้าบาติกควนสามัคคีซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร เป็นการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรจำเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพการทำผ้าบาติกควนสามัคคี อ.สวี จ.ชุมพร โดยผลิตภัณฑ์จากผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด จะถูกนำไปจำหน่าย ณ ร้านภูฟ้า ซึ่งเป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ซึ่งมีฐานะยากจน ให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม “นอกจากการสอนทำผ้าบาติกแล้ว ยังมีหลายสาขาอาชีพที่ทาง สนพ.ชุมพร จัดฝึกอบรม อาทิ สาขาด้านช่าง สาขาการประกอบอาหาร สาขาภาษาต่างๆ เป็นต้น ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ สนพ.ชุมพร โทร. 077 553 009 ในวันและเวลาราชการครับ” นายอาคมกล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ