"นักประดิษฐ์อาชีวะ ระดมสมอง ประดิษฐ์อุปกรณ์ สนับสนุน การทำงานของทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19"

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2020 10:33 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำศักยภาพองค์ความรู้และทักษะเชิงช่างของอาชีวศึกษามาช่วยแก้ปัญหา "วิกฤตโควิด-19" ครั้งนี้ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สั่งการให้ตนหารือกับทีมนักประดิษฐ์ ทั้งครูและนักศึกษาของ สอศ.ในสถานศึกษาทุกภูมิภาค ได้ประสานกับโรงพยาบาล (รพ.) เพื่อสำรวจความต้องการ ความจำเป็นในกระบวนการตรวจรักษาและให้ดำเนินการคิดค้นและประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนนั้น ขณะนี้ ทีมนักประดิษฐ์ ของ สอศ.ได้ ออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ เช่น วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ออกแบบผลิตหน้ากากป้องกันหน้าแบบโปร่งใส วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สร้างเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ออกแบบและผลิตหน้ากากโปร่งใสป้องกันเชื้อ มีกรอบใสป้องกันการฟุ้งกระจายในการรักษาผู้ป่วย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีออกแบบและผลิตเคาเตอร์ป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งในการคัดกรองผู้ป่วย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราออกแบบและผลิตเตียงป้องกันการติดเชื้อในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีออกแบบและผลิตเครื่องกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ออกแบบและผลิตอุโมงค์ในการฆ่าเชื้อของผู้ที่มารับบริการ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนได้นำไปมอบให้กับ รพ.แล้ว ทั้งนี้ จะนำแบบไปมอบให้สถานศึกษาในทุกจังหวัด ทำการผลิตเพื่อมอบให้กับ รพ.นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ