เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ประจำปี 2563

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2020 16:28 —ThaiPR.net

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ประจำปี 2563

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--เอสเอพี

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “อาเซียน ดาต้า ไซเอนซ์ เอ็กซ์พลอเรอส์” (ASEAN Data Science Explorers : ASEANDSE) ประจำปี 2563 เชิญชวนนักศึกษาอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในระดับอุดมศึกษาจากทั่วภูมิภาคอาเซียน ก้าวสู่บทบาทนักแก้ไขปัญหาทางสังคมรุ่นใหม่ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นเครื่องมือ

นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2560 การแข่งขัน ASEANDSE ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนอาเซียน โดยจัดให้มีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และการแข่งขันใช้ซอฟต์แวร์ ดาต้า อนาลิติกส์ เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

3 เหตุผล ที่นักศึกษาควรเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE

เสริมสร้างทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ ที่จำเป็นต่ออนาคต
การแข่งขัน ASEANDSE มอบโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ซอฟต์แวร์ ดาต้า อนาลิติกส์ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่เยาวชนในการสมัครงานในอนาคต โดยทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของเหล่าองค์กร ที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และมองหาพนักงานที่สามารถระบุอินไซท์จากดาต้าเชิงลึก ท่ามกลางดาต้ามากมายจากระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ในปัจจุบันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อภูมิภาคอาเซียน
ในการแข่งขัน ASEANDSE เยาวชนจะต้องนำเสนอสตอรี่บอร์ดแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี เป็นเครื่องมือ ซึ่งปัญหาสังคมที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN-SDG) 6 ด้าน อาทิ ข้อที่ (3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ข้อที่ (4) การศึกษาที่เท่าเทียม ข้อที่ (5) ความเท่าเทียมทางเพศ ข้อที่ (8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และข้อที่ (11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

โดยเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง เยาวชนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นจากการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญ และจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ได้ใช้งานซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ระดับโลก
การแข่งขัน ASEANDSE เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้งานซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี คลาวด์โซลูชันระดับโลกที่ใช้งานได้ง่าย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยเชื่อมต่อข้อมูล ทำให้ผู้ใช้ค้นพบอินไซท์เชิงลึก เพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ทักษะความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี ยังช่วยสร้างจุดแข็งใน Resume ของเยาวชนอีกด้วย โดยเยาวชนจากทุกสาขาวิชา ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE ประจำปี 2563 จะได้รับสิทธิพิเศษ ที่จะเข้าใช้งานซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาสตอรี่บอร์ดแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมของตน

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของโครงการ การแข่งขัน ASEANDSE ได้มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 10,000 คน จาก 262 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้นำของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ, ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา (Senior Officials Meeting on Education) ในฐานะโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน

ขั้นตอนการสมัครร่วมการแข่งขัน ASEANDSE ประจำปี 2563

เยาวชนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEANDSE ประจำปี 2563 สามารถสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ซึ่งสมาชิกของทีมจะเป็นนักศึกษาร่วมสถาบันหรือต่างสถาบันก็ได้ และลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.aseandse.org ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วเราจะจัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักศึกษาและผู้สอนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกประเทศอาเซียนในช่วงระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการอบรม จะเข้าสู่การแข่งขันด้านดาต้า อนาลิติกส์ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในช่วงปลายปี 2563 ต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ได้ที่เวปไซต์ www.aseandse.org หรืออีเมลสอบถามได้ที่ aseandse@sap.com

เกี่ยวกับ มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

หลังจากที่ประชาคมอาเซียนก่อตั้งมาได้ 3 ทศวรรษ บรรดาผู้นำอาเซียนต่างตระหนักได้ว่า การแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก การสร้างจิตสำนึกของความเป็นอาเซียน และการติดต่อสื่อสารกันหว่างประชาชนยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งความวิตกกังวลดังกล่าวส่งผลมีการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 มูลนิธิอาเซียนก่อตั้งโดยอาเซียนเพื่ออาเซียน ด้วยวิสัยทัศน์เพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความมั่งคั่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก อัตลักษณ์ ปฏิสัมพันธ์ และพัฒนาการของประชาชนในอาเซียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอาเซียนได้ที่ www.aseanfoundation.org

เกี่ยวกับ เอสเอพี (SAP)

ในฐานะบริษัทด้านคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย SAP HANA(R) เอสเอพี เป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กร ที่ได้ช่วยเหลือองค์กรขนาดต่างๆในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น โดย 77% ของรายได้จากการทำธุรกรรมของโลกนั้นเกิดขึ้นบนระบบของเอสเอพี นอกจากนี้เทคโนโลยีแมชชีน เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงของเอสเอพี ช่วยเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าให้เป็นอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอสเอพีช่วยให้ผู้คนและองค์กรเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เราลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างที่ต้องการและต่อเนื่อง ชุดแอพพลิเคชั่นและบริการครบวงจรของเอสเอพี ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐกว่า 440,000 ราย สามารถทำกำไร ปรับตัว และสร้างความแตกต่างได้ ด้วยเครือข่ายลูกค้าพาร์เนอร์ พนักงาน และผู้นำทางความคิดที่มีอยู่ทั่วโลก เอสเอพีช่วยให้โลกดำเนินงานได้ดีขึ้นและปรับปรุงชีวิตของผู้คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sap.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ