มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 31, 2020 15:44 —ThaiPR.net

มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--มูลนิธิ EDF

มูลนิธิ
EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี
(แถวยืน – ที่ 4 จากขวา)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ได้นำคณะครูในโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา
(Self-Reliance School) ในเขตจังหวัดนนทบุรีจำนวน 11 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท
อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกียบางใหญ่เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการโครงการเกษตรและการฝึกอาชีพที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา
และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
(โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง) จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการและการฝึกอาชีพไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆ
ของโรงเรียน ทั้งนี้บริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ อิเกียบางใหญ่ได้สนับสนุนโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา
(Self-Reliance School) ร่วมกับมูลนิธิ EDF ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2

หน่วยงานที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน หรือจัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนหรือชุมชน สามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย
ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง
แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ