สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์" ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป Wednesday April 8, 2020 14:14 —ThaiPR.net

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--สยามไบโอไซเอนซ์

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์" ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนชาวไทย

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อไวรัส โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเป็นที่ต้องการสูง ทำให้สินค้าขาดตลาด หรือมีราคาแพงกว่าปกติ

จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ได้รวมพลังจิตอาสาผลิตแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยจะทยอยส่งมอบให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณศิริวรรณ ปิ่นแก้ว หัวหน้าแผนกการพยาบาล กองแพทย์หลวง เป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายต่อให้กับคนไทยใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองจากโควิด-19

การผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในครั้งนี้ เป็นโครงการระยะยาวเพื่อช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การร่วมพลังในครั้งนี้ยังทำให้เห็นความสามัคคีของคนไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จนถึงบุคคลต่างๆ ที่ออกมาช่วยกันในวิถีทางและกำลังของตัวเอง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทย ดังเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนา ให้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อมวลมนุษยชาติ และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะคลี่คลายในเร็ววัน

เกี่ยวกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2552 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของคน โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ถูกลง ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ โดยสยามไบโอไซเอนซ์เป็นบริษัทแห่งเดียวของคนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลิตยาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอก เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ทุกคน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ