“บอร์ดดีอี” เร่งมาตรการฝ่าวิกฤติโควิด-19 จัดสรรเงินกองทุนดีอี หนุนภาครัฐและสาธารณสุข

ข่าวเทคโนโลยี Friday April 10, 2020 14:50 —ThaiPR.net

“บอร์ดดีอี” เร่งมาตรการฝ่าวิกฤติโควิด-19 จัดสรรเงินกองทุนดีอี หนุนภาครัฐและสาธารณสุข

กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันนี้ 10 เมษายน 2563 โดยมีวาระเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เร็วที่สุด ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ตลอดจนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือ พร้อมจัดสรรเงินกองทุนดีอี หนุนภาครัฐและสาธารณสุข จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการทำงาน และจัดทำโครงการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับวงเงินกองทุนดีอี แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. สำหรับจัดหาเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลที่สนับสนุน ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพของประชาชน เช่น เครื่องช่วยหายใจ หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค กล้องวงจรปิด เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 2. สำหรับโครงการที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูฯ จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนดีอี ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกัน ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ