“สสจ.นครพนม” รายงานสถานการณ์โควิด แบ่ง 3 ทีม ลุยตรวจประเมินฯ ชื่นชม 'แมคโคร’ ทำได้มาตรฐาน

ข่าวทั่วไป Thursday May 28, 2020 13:34 —ThaiPR.net

“สสจ.นครพนม” รายงานสถานการณ์โควิด แบ่ง 3 ทีม ลุยตรวจประเมินฯ ชื่นชม 'แมคโคร’ ทำได้มาตรฐาน กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 119/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19" โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 5,684,795 คน อาการรุนแรง 53,100 คน รักษาหายแล้ว 2,429,999 คน เสียชีวิตรวม 352,225 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 9 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,054 คน หายป่วยแล้ว 2,931 คน เสียชีวิต 57 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 66 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากสหรัฐอเมริกา 2 ราย กาตาร์ 1 ราย และซาอุดิอาระเบีย 6 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,708 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 403 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 737 ราย สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (46 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 132 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 18 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 82 ราย คงเหลือติดตาม 5 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 5 มิถุนายน 2563 การติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 5,657 ราย คงเหลือติดตาม 1,413 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) สำหรับรายงานการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 324 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 299 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีกจำนวน 25 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รายงานสรุปผลปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้จัดทีมงาน 3 ทีม บูรณาการร่วมออกตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติที่ถูกต้องของสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ร้านขนมหวาน ร้านอาหารริมทาง ตลาด (ตลาดสด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ตลาดนัด) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม สถานที่ออกกำลังกาย (บริการฟิตเนส) เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะและฟรีเวท และสถานที่หรือสนามออกกำลังกาย “ประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไข คือ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร และการใช้ “Platform ไทยชนะ” ติดตามตัว และขอชื่นชมห้างสรรพสินค้าแมคโคร ที่มีการดำเนินงานครบถ้วนทุกมาตรการ จุดเด่น คือ มีข้อมูลตรวจสอบได้ Real Time จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ มีแอลกอฮอล์เจลหลายจุดที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และมีสัญญลักษณ์ของการเว้นระยะห่างชัดเจน” นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก กล่าว สรุปการประเมินมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ร้านเสริมสวยและร้านตัดผมชาย จำนวน 42 แห่ง ได้มาตรฐาน 42 แห่ง (ร้อยละ 100) คลินิกความงาม 8 แห่ง ได้มาตรฐาน 8 แห่ง (ร้อยละ 100) สถานที่บริการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง ได้มาตรฐาน 1 แห่ง (ร้อยละ 100) สถานที่บริการดูแลรักษาสัตว์ จำนวน 3 แห่ง ได้มาตรฐาน 3 แห่ง (ร้อยละ 100) สระว่ายน้ำ 1 แห่ง ได้มาตรการ (ร้อยละ 100) และฟิตเนส จำนวน 2 แห่ง ได้มาตรฐานทั้ง 2 แห่ง (ร้อยละ 100)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ