อ.ส.ค. ย้ำดื่ม “นม”ไม่ทำให้อ้วน

ข่าวทั่วไป Friday May 29, 2020 15:45 —ThaiPR.net

อ.ส.ค. ย้ำดื่ม “นม”ไม่ทำให้อ้วน กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ส.ค. สบช่อง“วันดื่มนมโลก” เร่งรณรงค์คนไทยทุกวัยหันมาดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเป็นประจำทุกวัน หลังไทยรั้งท้ายอาเซียนมีอัตราดื่มเฉลี่ยต่ำสุด คือ 18 ลิตร/คน/ปี หรือเพียง 2 แก้วต่อสัปดาห์เท่านั้น พร้อมย้ำดื่มนมไม่ทำให้ “อ้วน” นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่าตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก”หรือ“World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมนั้น อ.ส.ค.ในฐานะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมภายใต้ตราสินค้า“ไทย-เดนมาร์ค” และเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้และสร้างความสุขแก่เกษตรกรโคนมไทยให้ดำรงอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสรรค์สร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโคนมให้เป็นแบรนด์ที่หนึ่งในใจที่คนไทย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป โดยร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับ “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” ประจำปี 2563 นี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แคมเปญไว้ว่า “Enjoy Dairy” ดังนั้น กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 จึงกำหนดคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” “Strengthen Immunity by Drinking Milk, everyday for everyone in every menu” แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ทำให้ต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ Challenge, Share, Learn และ Shop ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการช่วยกันกระตุ้นให้คนไทย ทุกเพศ ทุกวัย หันมาบริโภคนมภายในประเทศกันมากขึ้น ภายใต้4 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรม Challenge การเชิญชวน/ท้าทายการบริโภคนมแบบต่าง บนโลกออนไลน์ 2.กิจกรรม Share การแชร์ภาพถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์นมโคจากเกษตรกรไทยผ่านสื่อออนไลน์ 3. กิจกรรม Learn การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ในการทำเมนูต่างๆ จากผลิตภัณฑ์นมโค และ4 กิจกรรม Shop การจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์นมราคาพิเศษ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงวันดื่มนมโลก ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อมากขึ้น นายสุชาติ กล่าวย้ำด้วยว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สุขภาพของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอ.ส.ค.เชื่อมั่นว่าการดื่มนมจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ในขณะที่นมสำหรับคนไทยมองว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อรองท้อง และดื่มเพื่ออิ่มท้อง จึงทำให้ความถี่ในการดื่มนมต่อวัน นอกจากนี้ผู้บริโภคบางกลุ่ม บางวัย ยังมีหลีกเลี่ยงไม่ดื่มนมเพราะเชื่อว่านมทำให้อ้วน ซึ่งถือเป็นความเชื่อที่ผิดๆ จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้การดื่มนมถูกจำกัดเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการที่อ.ส.ค.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการทำกิจกรรมและร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารจากนมเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้นภายใต้เมนูที่หลากหลาย กลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมโคนมอาชีพพระราชทานให้มีความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้อ.ส.ค.จะเร่งรณรงค์ผลักดันให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มนมให้กับประชาชนได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ นมมีคุณภาพดี เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทดแทนการดื่มเครื่องดื่มอื่นที่ไม่มีประโยชน์ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง อาทิ เครื่องดื่มชา และน้ำอัดลม สำหรับ สถิติจากการดื่มนมของประชากรในแต่ละทวีปทั่วโลก ปรากฏว่า อัตราเฉลี่ยการบริโภคนมของประชากรทั่วโลกอยู่ในระดับ 113 ลิตร/คน/ปี เมื่อเจาะในแต่ละทวีปพบว่ายุโรป 274 ลิตร/คน/ปี อเมริกาเหนือ 237 ลิตร/คน/ปี อเมริกาใต้ 124 ลิตร/คน/ปีในขณะที่ทวีปเอเชียมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 66 ลิตร/คน/ปี สิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปีญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี จีน 38 ลิตร/คน/ปี ส่วนประเทศไทย อยู่ในอัตราเฉลี่ยต่ำสุด คือ 18 ลิตร/คน/ปี หรือเพียง 2 แก้วต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก โดยทางกระทรวงเกษตรมุ่งหวังที่จะเร่งผลักดันให้คนไทยสามารถมีอัตราการดื่มนมเพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ