เร่งแก้ปัญหาการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยของครูและลูกจ้าง รร.สังกัด กทม.

ข่าวทั่วไป Monday June 1, 2020 17:07 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. กล่าวกรณีข้าราชการครูสังกัด กทม. ที่เพิ่งบรรจุเข้าทำงานในโรงเรียนสังกัด กทม. พื้นที่สำนักงานเขตจอมทอง ร้องเรียนบ้านพักครูไม่เพียงพอว่า สำนักงานเขตจอมทองได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว พบโรงเรียนได้พิจารณาจัดให้ครูที่มีเงินเดือนน้อยและไม่มีที่พัก ได้พักอาศัยในบ้านพักของโรงเรียน แต่ผู้เข้าพักในบ้านพักของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพนักงานสถานที่ เพื่อให้สะดวกในการเข้าดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนเข้าใจหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ขณะเดียวกันสำนักงานเขตจอมทอง จะประสานสำนักการศึกษา กทม. ในการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะปรับปรุงบ้านพักที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพดีขึ้น โดยให้โรงเรียนเสนอของบประมาณซ่อมแซมผ่านสำนักงานเขต ซึ่งมีคณะกรรมการในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอของบประมาณประจำปีต่อไป

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา ได้เสนอขอปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สำนักการศึกษาจะประสานกับสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วย


แท็ก ข้าราชการ  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ