ส่งเสริมการเรียนรู้ - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนสังกัด กทม. อย่างเท่าเทียม

ข่าวทั่วไป Friday June 12, 2020 10:35 —ThaiPR.net

ส่งเสริมการเรียนรู้ - เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนสังกัด กทม. อย่างเท่าเทียม กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงนโยบายและแนวทางสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. ทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงว่า กรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยดำเนินโครงการเรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. อาทิ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าประกันอุบัติเหตุ ขณะเดียวกันได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีในทุกปีการศึกษา โดยมีทั้งทุนการศึกษาที่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เช่น ทุนเอราวัณ และทุนการศึกษาที่หน่วยงานรัฐและเอกชนให้การสนับสนุน อาทิ ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทุนชมรมไอจิไก ทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ทุนเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เป็นต้น ตลอดจนได้ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด กทม. ทุกคน โดยจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด กทม. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จำนวน 139 โรงเรียน และมีเป้าหมายเปิดเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การเห็น สติปัญญา การเรียนรู้ การพูด และภาษาทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน ได้มีโอกาสพัฒนาทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ