ชี้แจงการอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมเขตตลิ่งชัน กทม. และ ต.มหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี

ข่าวทั่วไป Monday June 15, 2020 17:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--กรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีประชาชนในชุมชนซอยชัยพฤกษ์ 33 เขตตลิ่งชัน ชุมชนพื้นที่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ประกอบการเดินเรือในคลองมหาสวัสดิ์ ขอให้ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมระหว่างเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และ ต.มหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี ทำให้มียานยนต์เข้ามาใช้สะพานมากขึ้น เกิดความแออัด รวมทั้งความสูงของสะพานอาจกระทบต่อการให้บริการเรือท่องเที่ยวว่า การก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ เชื่อมระหว่างเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และ ต.มหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี เป็นการก่อสร้างสะพานโดย บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด มีการแบ่งพื้นที่การปกครองบริเวณกึ่งกลางคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งในฝั่งจังหวัดนนทบุรี ได้มีการอนุญาตให้ก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ส่วนกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ.2549 อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีความสูงสะพานเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ได้เคยมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า อบต.มหาสวัสดิ์ สำนักการโยธา และสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือในคลองมหาสวัสดิ์ โดยในที่ประชุมมีมติให้ยกระดับท้องสะพานตามที่ได้แก้ไขในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการเดินเรือยอมรับมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบระดับท้องสะพาน ไม่พบว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ นอกจากนั้น ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผลจากการสำรวจ พบประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดเวลาการเดินทางระหว่างพื้นที่เขตติดต่อและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ