ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ชิ้นงาน

ข่าวทั่วไป Thursday July 2, 2020 10:29 —ThaiPR.net

ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ชิ้นงาน กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัย ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้ ชิ้นที่ 1-2 ชื่อผลงาน โต๊ะและเก้าอี้ สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์ปราณี เท่ากลาง และนางสาวสุภาภรณ์ พงศ์สุวรรณชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ที่นั่ง สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย และนางสาวกวีณา ศรีชูชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน ที่นั่ง สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย และนางสาววันวิสา บอนขุนทด ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งผลการจดทะเบียนและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1702005180, 1702005183-85 เลขที่สิทธิบัตร 73643, 73682-84 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ