ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal วางมาตรการเข้มป้องกันและยับยั้ง โควิด-19 โดยการแสดงแรกที่มีผู้เข้าชมจะเริ่ม ๑๘ ก.ค.

ข่าวทั่วไป Thursday July 2, 2020 11:53 —ThaiPR.net

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal วางมาตรการเข้มป้องกันและยับยั้ง โควิด-19 โดยการแสดงแรกที่มีผู้เข้าชมจะเริ่ม ๑๘ ก.ค. กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เป็นลำดับ เปิดโอกาสให้พื้นทีเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงสถานบันเทิงสามาถเปิดให้บริการลูกค้าได้แต่ต้องควบคุมดูแลให้อยู่ ภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ในครั้งนี้ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) New Normal ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดโครงการ กิจกรรม ประชุม การแสดงและคอนเสิร์ตต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ณ หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก ลานกลางแจ้ง ห้องนิทรรศการหมุนเวียนและห้องประชุม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยได้จัดทำการลงทะเบียนการใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการเช็คอินและเช็คเอาท์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันแรกของการเปิดให้บริการ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทำการจำลองสถานการณ์การเปิดใช้สถานที่ใน หอประชุมใหญ่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยทำเสมือนจริงมีผู้เข้าชมการแสดงในหอประชุมใหญ่ อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า การแสดงแรกเป็นการคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า(Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือที่รู้จักกันในชื่อวง RBSO) สำหรับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) New Normal ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น ๓ มาตรการสำหรับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้จัดงานหรือผู้เช่าสถานที่ และผู้มาชมการแสดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มาตรการสำหรับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ควบคุมการเข้าออกสถานที่โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมจัดทำสัญลักษณ์แสดงผ่านการคัดกรอง จุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลลงสมุดหากไม่มีแอปพลิเคชัน มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ๗๐% และพรมฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่บริการต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑-๒ เมตรทุกพื้นที่ที่มีการรอคิวและที่นั่งชมการแสดง ซึ่งจากเดิมให้บริการจำนวน ๑,๗๕๗ ที่นั่ง เหลือเพียง ๔๙๕ ที่นั่ง มาตรการสำหรับผู้จัดงานหรือผู้เช่าสถานที่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และมาตรการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด โดยต้องทำบันทึกข้อตกลงและส่งแผนการจัดงานหรือแนวทางปฏิบัติให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทราบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนจัดงาน กำหนดรอบการแสดงในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อรอบการแสดงและงดพักครึ่งการแสดง หรือหากมีความจำเป็นต้องมีมารการควบคุมระยะห่างอย่างเคร่งครัด กำกับให้ทีมงาน นักดนตรี นักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือลงบันทึกในสมุด ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยและ Face Shield ตลอดเวลา ยกเว้นการแสดงบนเวที รักษาระยะห่าง คล้องบัตรเจ้าหน้าที่แสดงตน ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล สำหรับอาหารและเครื่องดื่มต้องจัดแยกไว้สำหรับบุคลห้ามตักอาหารร่วมกัน รวมถึงใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน มาตรการสำหรับผู้มาชมการแสดง ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือลงบันทึกในสมุด ที่จุดคัดกรองเข้าออกสถานที่ ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ๗๐% ก่อนและหลังเข้ามาภายในหอประชุมและหลังใช้บริการห้องน้ำ การจองคิวรับบัตรการแสดงและชำระเงินล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ การนั่งชมการแสดงในจุดที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์ทันที โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในทุกกรณี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๒-๒๔๗-๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๐๕-๙

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ