รมช.มนัญญา ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

ข่าวทั่วไป Friday July 3, 2020 13:46 —ThaiPR.net

รมช.มนัญญา ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงสมาชิกเกษตรผสมผสานสกลนคร ต.เชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร แปลงเกษตรกรของสมาชิกสหกรณ์ของสมาชิกการเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด มีการสร้างเครือข่าย ขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีสู่การพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งด้านการให้ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและแหล่งเงินทุน โดยกลุ่มดังกล่าว มีแนวคิดหลักที่จะทำอาชีพเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด เพื่อสุขภาวะที่ดีของตนอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จะร่วมทำงานให้สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนครอย่างเคร่งครัด มีการปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ ไม้สัก มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยน้ำหว้า มะเขือเทศ ผักหวาน เป็นต้น ทั้งนี้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยน้ำหว้านำไปแปรรูปเป็นกล้วยตาก กล้วยอบ และผงกล้วยที่สามารถช่วยเรื่องกรดไหลย้อน การแปรรูปข้าว เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวฮาง จมูกข้าวฮางชงพร้อมดื่ม "การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งต้องสอดคล้องกับการใช้ระบบตลาดนำการผลิต อย่างสวนอินทรีย์ผสมผสานที่ได้มาเยี่ยมชมวันนี้ จะทราบได้เลยว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ผู้บริโภคมีความต้องการสูง ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย แต่ยังมีกระบวนการอื่นๆอีกเล็กน้อยที่ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือให้สองขาของพี่น้องเกษตรกรที่เดินได้อยู่แล้วเดินได้เร็วมากขึ้นเพราะเกษตรกรนั้นถือเป็นแรงและหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ต้องผลักดันให้เป็นครัวโลกในอนาคต " นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าว ปัจจุบันสินค้าแปลงเกษตรกรของสมาชิกสหกรณ์ของสมาชิกการเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด ได้รับมาตรฐานSDGsPGS และมีรายได้เฉลี่ย 80,000 -100,000 บาท/เดือน , 1,000,000 บาท/ปีโดยจัดจำหน่าย 4 ช่องทางซึ่งยึดหลักการตลาดนำการผลิต ได้แก่ ตลาด Modern Tradeได้แก่ Tops market สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สกลนคร เป็นสินค้าประเภทพืชผักสวนครัว เป็นการฝาก ขาย ส่งสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รายได้ 2,000 บาท/สัปดาห์โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ จำหน่ายในจุดจำหน่ายที่โรงพยาบาลOrganic farm outlet อุทยานบัว ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตลาดอีเวนท์ งานต่างๆ เช่น งานกษตรแฟร์/ ตลาดนัดสินค้เกษตร/ ตลาดประชารัฐ ฯลฯตลาดออนไลน์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ