มกอช. ร่วมสร้างมาตรฐานฮาลาลอาเซียน พัฒนาบุคลากรและเอกภาพระบบการผลิตสินค้า

ข่าวทั่วไป Thursday July 9, 2020 16:27 —ThaiPR.net

มกอช. ร่วมสร้างมาตรฐานฮาลาลอาเซียน พัฒนาบุคลากรและเอกภาพระบบการผลิตสินค้า

กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายประยูร ลีลางามวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบงานรับรองมาตรฐาน เป็นหัวหน้าคณะ มกอช. พร้อมผู้แทน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านฮาลาลอาเซียน ครั้งที่ 16 (the 16th AWGHF Meeting) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ กรมปศุสัตว์

จากการประชุมดังกล่าวประเทศไทยได้ร่วมให้ความเห็นในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) ผลการดำเนินโครงการ Gap Analysis Halal Standard Task Force ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการด้านฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT 2) มาตรฐาน ASEAN General Guidelines on Halal Food 3) ข้อเสนอโครงการ Workshop on Halal Certification Scheme ของไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับรองระบบการผลิตสินค้าฮาลาลภายในอาเซียน 5) การรวบรวมและขึ้นทะเบียนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาสำหรับอาหารฮาลาลอาเซียน 6) ความก้าวหน้าในการจัดทำ ASEAN Halal Food Website

ในการประชุมครั้งนี้มีกรมปศุสัตว์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานฮาลาลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มกอช. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ