เปิดรับสมัคร GPSC Young Social Innovator 2020 ซีซั่น 3

ข่าวทั่วไป Monday July 13, 2020 17:23 —ThaiPR.net

เปิดรับสมัคร GPSC Young Social Innovator 2020 ซีซั่น 3

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--มาเธอร์ ครีเอชั่น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2020 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: Sustainable Energy, Natural Resources and Environment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ได้ร่วมส่งโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงาน และด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงานทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอแนวคิด โครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเน้นให้เห็นถึงเป้าหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน ทั้งในรูปการพัฒนาพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิตามหลักการ 3’R คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูป (Recycle) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ผ่านแนวคิดการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน ไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบและทดลองใช้จริงในชุมชน โดยผลงานดังกล่าวจะมีโอกาสต่อยอดนำไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : GPSC Young Social Innovator ตั้งแต่บัดนี้ - 24 สิงหาคม 2563 นี้


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ