ก.แรงงาน ปักหมุดศูนย์ช่างประจำชุมชน พัฒนาอาชีพท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป Wednesday July 15, 2020 14:27 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน ปักหมุดศูนย์ช่างประจำชุมชน พัฒนาอาชีพท้องถิ่น

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ปักหมุดศูนย์ช่างประจำชุมชน พัฒนาอาชีพท้องถิ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายธวัช เบญจา ทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในจังหวัด จัดตั้งศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา แห่งใหม่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสพร. 10 ลำปาง กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการแก่ชุมชน ซึ่งมีช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะฝีมือจากสพร. 10 ลำปาง เป็นผู้ให้บริการ จำนวน 8 คน แบ่งเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 5 คน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 3 คน ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด รวมถึงบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จึงเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

“ศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 80 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างและสาขาอาชีพแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสร้างการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” อธิบดีกพร. กล่าว


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ