รมช.มนัญญา ลุยแปลงโคก หนอง นา โมเดล มุ่งขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ หนุนอุทัยธานีเมืองตัวอย่างเกษตรปลอดภัย

ข่าวทั่วไป Monday July 20, 2020 08:48 —ThaiPR.net

รมช.มนัญญา ลุยแปลงโคก หนอง นา โมเดล มุ่งขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ หนุนอุทัยธานีเมืองตัวอย่างเกษตรปลอดภัย กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด “งานวันเริ่มต้นฤดูกาลทำนา และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดอุทัยธานี” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ พื้นที่โคกหนองนาตากะยาย บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 80 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย และเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ มีแนวคิดหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรระดับไร่นา คือที่ดิน และน้ำ ในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการผลิตที่หลากหลาย เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่เหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้และความมั่นคง สำหรับโคกหนองนาตากะยาย บ้านวังตอยาง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีเป็นตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแต่เดิมพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ต้องอาศัยน้ำมาก ประกอบกับที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกแก่เกษตรกรจาก 8 อำเภอ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) รวมทั้งมอบใบรับรอง GAP แก่เกษตรกร จำนวน 7 ราย จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน และปล่อยพันธุ์ปลา โยนกล้า และขับรถดำนาปักดำกล้าข้าว บริเวณพื้นที่แปลงทฤษฎีใหม่โคกหนองนาตากะยายซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 8 ไร่ด้วย.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ