รู้รักษ์ภาษาไทย วิถีใหม่ วธ.รุกเปิดตัวเว็บไซต์ "วันภาษาไทย" เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ให้เข้าถึง "ภาษาไทย"

ข่าวทั่วไป Wednesday July 29, 2020 11:41 —ThaiPR.net

รู้รักษ์ภาษาไทย วิถีใหม่ วธ.รุกเปิดตัวเว็บไซต์ กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวไทยได้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้งดงามยั่งยืน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการต่างๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค วธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้จัดทำเว็บไซต์กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เข้าถึง "ภาษาไทย" มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทยได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) "เว็บไซต์กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ คือเว็บไซต์ pasathai.net และ ภาษาไทย.net พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook fanpage "วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ อาทิ youtube twitter เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ภาษาไทย เอกลักษณ์ประจำชาติไทยไปสู่สาธารณชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ และบริการต่างๆ ให้แพร่หลาย อาทิ การเสวนาวิชาการองค์ความรู้ด้านภาษาไทย วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพยนตร์สั้น การไลฟ์สดการเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิและการตอบคำถามแจกรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ภาษาไทยบนเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมในการให้บริการประชาชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว" ปลัดวธ. กล่าว นอกจากนี้ทาง วธ. ขอเชิญชวนร่วมรับชมเทปบันทึกภาพการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น. มอบรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลเพชรในเพลง มอบโล่เกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย มอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทย มอบรางวัลศิลปินผู้ได้รับรางวัลเพชรในเพลง มอบโล่ให้เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น “ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยสื่อออนไลน์” เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ