มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิเอชพีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน

ข่าวทั่วไป Tuesday August 4, 2020 17:19 —ThaiPR.net

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิเอชพีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้นักเรียน

กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

จากแนวคิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนที่ยังขาดโอกาสเพื่อให้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา เทคโนโลยีข่าวสารและสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับมูลนิธิเอชพี บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ICT Training Day แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การฝึกอบรมและการเรียนผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในภาวะการณ์ปัจจุบัน การออกแบบประวัติส่วนบุคคลผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) และการนำเสนอผลงานในรูปแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเป็นผู้ให้การฝึกอบรม

เด็กหญิงน้ำเพชร สุสิลา และเด็กชายวุฒิภัทร เจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า “การอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มาก พวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ได้ความรู้ใหม่ๆ มากมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด เอ็กเซล พาวเวอร์พอยท์ รวมถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี นอกจากนั้นที่น่าตื่นเต้นคือการเรียนรู้ทางไกลผ่านโปรแกรมซูมกับพี่ๆ จากเอชพี อิงค์ ที่พวกเราสามารถโต้ตอบและสอบถามในสิ่งที่พวกเราไม่ทราบได้ด้วย”

เด็กหญิงทรรศนีย์ นาสมยนต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงวสุนันท์ ฤกษ์สันทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวเสริมว่า “การอบรมเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยวิทยากรจากข้างนอกทำให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ได้ช่วยกันแสดงความคิดในกลุ่มของตนเองเพื่อออกไปนำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนๆ ได้ทราบ ซึ่งถือเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ตลอดทั้งวันกับพี่ๆ จากมูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับการเรียนสมัยนี้ที่พวกเราต้องอาศัยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากบทเรียนที่คุณครูสอนในห้องเรียน”

จากภาพ: นายจิรศักดิ์ สุภารส (แถวหลังที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม สังกัดงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนจากมูลนิธิ EDF ได้แก่ นายวิจิตร นิลผาย (แถวหลังขวาสุด) ผู้จัดการระบบงานสารสนเทศ นายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ (แถวหลังซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางสาวสุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ (แถวหลัง-ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตัวแทนนักเรียนในโอกาสจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ICT Training Day แก่นักเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น แก่โรงเรียนและนักเรียนรวมมูลค่า 3,100 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี

จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

บริษัท หรือองค์กรที่ผู้สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ จัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ