ภาพข่าวราชภัฏโคราชจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

ข่าวทั่วไป Wednesday August 5, 2020 09:01 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราชจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนา กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับชุมชนบ้านฝ้าย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนิน "โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสืบสานประเพณีลงแขกดำนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านฝ้าย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การจัดโครงการครั้งนี้ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบอีกคารบหนึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา ต่างสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตา พระราชทานพระราโชบายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า ยังผลเพื่อความผาสุกของพสกนิกรของพระองค์ สมกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการ “เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น” จึงจัด“โครงการจิตอาสาเราทาความดี ด้วยหัวใจสืบสานประเพณีลงแขกดานา” เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อร่วมทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลรัชกาลที่ 10 อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายที่มีต่อพระองค์ อีกทั้งเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดานาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมกับชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ