อาชีวะซ่อมได้... ให้ชุมชนลดรายจ่าย

ข่าวทั่วไป Wednesday August 5, 2020 16:25 —ThaiPR.net

อาชีวะซ่อมได้... ให้ชุมชนลดรายจ่าย กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนที่มีทักษะฝีมือเข้าสู่โลกอาชีพ เน้นการผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป โดยอาชีวศึกษามีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน การสอนอาชีพ ให้ประชาชน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำทักษะความรู้ออกให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กล่าวว่า โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดกิจกรรมบริการฝึกอบรม ซ่อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน/วัน การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จำนวน 35 เครื่อง/วัน การเปลี่ยนและซ่อมมุ้งลวด จำนวน 35 บาน/วัน การบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ชุมชนละ 6 เครื่อง/วัน และการสร้างที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 20 อัน โดยการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. การฝึกอบรมประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำแดง 25 คน ขนมเปี๊ยะกุหลาบนมสด 25 คน เครื่องดื่มเพื่ออาชีพ เช่น น้ำใบเตย จำนวน 50 คน เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 50 คน ทาเล็บสีเจล 50 คน หน้ากากแฟนซี 50 คน นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูได้นำนักเรียน นักศึกษาไปเรียนรู้และนำเทคโนโลยีไปใช้กับชุมชน เช่น การผลิตร่มสำหรับร้านค้า จำนวน 20 คัน การผลิตป้ายร้านอาหารและเมนูแจ้งราคา จำนวน 20 ป้าย และมีการผลิตหน้ากากอนามัยแบรนด์อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ มอบให้กับชุมชนด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ชุมชนวัดทองธรรมชาติ ชุมชนท่าดินแดงแยก 14-16 ชุมชนตากสินสัมพันธ์ ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ และชุมชนศรีภูมิ ซึ่งมีเป้าหมายให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ด้านนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม และประเทศชาติ เพราะประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการนำรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หน้าต่างมุ้งลวด และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ มาซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และยังนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพเดิมของตน และยังเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้สาธารณชนได้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร ครู-อาจารย์ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ออกไปช่วยชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวทีในการใช้ทักษะความรู้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและเกิดความชำนาญในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ