บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ชี้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่สารพิษ ใช้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี มีความรู้ เพิ่มทางรอดให้เกษตรกรไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday August 11, 2020 09:22 —ThaiPR.net

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ชี้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่สารพิษ ใช้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี มีความรู้ เพิ่มทางรอดให้เกษตรกรไทย

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--ไทยเซ็นทรัลเคมี

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยและที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี กล่าวว่า การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งออกข้าวของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ผลผลิตข้าวนาปีที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 การส่งออกข้าวอาจพลิกกลับฟื้นตัวอันเนื่องมาจากความต้องการข้าวที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จะเพิ่มทางรอดให้กับเกษตรกรไทยคือ การเพิ่มผลผลิตข้าวไทย ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้ลดลง เราจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ในส่วนของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปุ๋ยเคมี จากการที่มีกระแสต่อต้านการใช้สารเคมี และดูเหมือนว่า บรรดาสารเคมีที่ใช้ในวงการเกษตรนั้น ปุ๋ยเคมีได้รับการต่อต้านมากที่สุด ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้เลิกใช้ ทั้งที่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ถูกจัดเป็นสารพิษ ปุ๋ยเคมีจัดเป็นธาตุอาหารให้แก่ดินและพืช พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน ถ้าเลือกใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องกับคุณสมบัติของดินและพืชแต่ละแห่ง ปุ๋ยเคมีก็จะไม่ช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ ดังนั้น การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพก็ควรใส่ปุ๋ยให้ถูกชนิด ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลาและถูกวิธี และต้องมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร

ปัญหาที่เกิดจากการทำการเกษตรที่ขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจทางวิชาการอย่างถูกต้อง ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ มีระดับราคาที่ต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรได้การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ ซึ่งในปัจจุบันแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับพืช หรือเกษตรปลอดภัย GAP (Good Agricultural Practice) จึงเป็นหลักปฏิบัติการทำการเกษตรที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศภายใต้ สินค้าเกษตรปลอดภัย ดังนั้นภาครัฐและเอกชนจึงต้องร่วมกันส่งเสริมให้กับเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจการการทำการเกษตรปลอดภัย เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกองเอกเปล่งศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในช่วงที่มีการระบาด COVID-19 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่าน FACEBOOK LIVE ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยได้เชิญ ผ.ศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ มาเป็นผู้ดำเนินรายการและให้ความรู้แก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับ ความรู้เรื่องดิน เรื่องพืช ปุ๋ย การเพิ่มผลผลิตให้กับพืช โรคพืช นวัตกรรมทางการเกษตร และการถามตอบปัญหาการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบของรายการ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการธุรกิจเกษตร จึงอยากเชิญชวนทุกท่านติดตามชม FACEBOOK LIVE ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 20.00 น.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ