ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง สร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวทั่วไป Friday August 14, 2020 11:27 —ThaiPR.net

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่ง สร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทยจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งสร้างบุคลากรและบัณฑิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) องค์กรชั้นนาในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจการค้าด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง และสร้างบุคลากรให้เป็นกาลังสาคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สององค์กรจึงร่วมกันสร้างโครงการผลิตบัณฑิตและงานบริการ งานวิชาการตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการยุคไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาทักษะบุคลากรและ การพัฒนาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมลงนาม โดยความร่วมมือมุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากร และพัฒนาบัณฑิต ความร่วมมือครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมสนับสนุนพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง Reskill และ Upskill และส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ส่วนทาง วว. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบัณฑิต ให้ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง โดยการเปิดให้นักศึกษา ได้เข้าไปปฎิบัติการในโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยนวัตกรรมและร่วมทาวิจัย และโครงการสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาทักษะบุคลากรและการพัฒนาบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. การลงนามครั้งนี้เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่นาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี องค์กรผู้มี ความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์งานนวัตกรรมมากมายอย่าง วว. ได้มาจับมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

องค์กรที่มีเชี่ยวชาญด้านการค้ายุคใหม่ เป็นการร่วมกันบูรณาการงานวิชาการงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และเป็นการร่วมกันสร้างบุคลากร บัณฑิต ผู้ประกอบการให้เป็นนักรบ ด้านเศรษฐกิจ วันนี้จะเป็นอีกวันที่ต้องจดบันทึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของสององค์กร ที่จะนาพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเราสององค์กรมีความร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ สู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ