“ศ.ศ.ป.” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัด “SACICT Mobile Gallery 2020”

ข่าวทั่วไป Friday August 14, 2020 14:27 —ThaiPR.net

“ศ.ศ.ป.” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัด “SACICT Mobile Gallery 2020”

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 63 โดยจัด “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” นิทรรศการฉบับย่อของ SACICT ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย เส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ชนบทให้มีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยงานศิลปหัตถกรรม ภายในนิทรรศการพบกับผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ ที่สร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT โดยจำลอง 3 นิทรรศการ จากอาคารทำการศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้ชม ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนมากมาย ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง วันนี้ ถึง 9 ส.ค. 63

ภายในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), นางวิมลภัทร์ เปี่ยมพงศ์สานต์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กรภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, ครูพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556, นายฑามก์ สิปปสยาม สมาชิก SACICT ผลิตภัณฑ์หัวโขนจิ๋ว, นางสาวปิโยรส บัวเหลือง สมาชิก SACICT ผลิตภัณฑ์ผ้าปักไทย ร่วมด้วยศิลปินดารา ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตรพรม, ซัน-วงศธร สมศรี และ ฟอร์ม -ชลพิพรรธน์ ชูแสง ผู้ประกวดรายการไมค์ทองคำ ร่วมสร้างสีสันความบันเทิง ตลอดจนผู้สนใจงานศิลปหัตถกรรม ร่วมงานจำนวนมาก

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) มีหน้าที่ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรม ในท้องถิ่นต่างๆ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจใน “คุณค่าความเป็นไทย” ที่สั่งสมและสืบทอด ทักษะเชิงช่าง ภูมิปัญญาผ่านงานศิลปหัตถกรรมตามแนวทางศิลปาชีพ รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อนำมาผนวกกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ก่อเกิดเป็นผลงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าความเป็นไทย ระดับมาตรฐานชั้นเลิศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล “ศ.ศ.ป. ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 63 พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว บนเส้นทางการเดินทางของหัตถศิลป์ของไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจาก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น โดยพระองค์ท่านได้ทรงสร้างงาน สร้างอาชีพ พระราชทานแก่ชาวบ้าน พร้อมจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพฯ ไว้ทั่วประเทศ ซึ่ง ศ.ศ.ป. ได้มีบทบาทในการนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาสืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์ ให้หัตถศิลป์ไทย ก้าวไกล และยั่งยืน

นายพรพล กล่าวต่อไปว่างาน “SACICT Mobile Gallery 2020 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดแสดงครั้งที่ผ่านมา คือที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อต้นปี ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ที่เรากลับมาจัดที่โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อีกครั้ง โดยนิทรรศการเคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้จำลอง 3 หอนิทรรศการได้แก่ หอศิลปาชีพ (SUPPORT Gallery) หอสุพรรณ-พัสตร์ (Gold and Textile Gallery) และหอนวัตศิลป์ (Innovation Craft gallery) มาให้ประชาชนได้ชมและศึกษา อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT ที่สะท้อนผลงาน การถ่ายทอดทักษะเชิงช่าง และความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านงานหัตถศิลป์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) และโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเชิงช่างอย่างโครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม (Craft Co-creation) พร้อมทดลองสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรม บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (SACICT Archive) ได้ในงานนี้อีกด้วย โดยเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 ส.ค. ศกนี้”

ภายหลังการเปิดงาน คณะผู้บริหารได้นำชมนิทรรศการ และร่วมเวิร์กช็อประบายสีหัวโขนจิ๋ว โดย บ้านศิลป์สยาม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาชมงานได้ร่วมสนุกอีกด้วย สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมชมนิทรรศการ “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” ได้ที่ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ส.ค. 63 เวลา 09:00-17:00 น.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ