พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำทางเท้า - กวดขันไม่ให้ใช้งานทางเท้าผิดประเภท

ข่าวทั่วไป Tuesday August 18, 2020 09:48 —ThaiPR.net

พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการจัดทำทางเท้า - กวดขันไม่ให้ใช้งานทางเท้าผิดประเภท กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--กรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์ทางเท้าประเทศไทยยังใช้งานผิดวัตถุประสงค์ มีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ขุดเจาะทางเท้าและผิวจราจรว่า การก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม รวมถึงมีการควบคุมงานปรับปรุงทางเท้าให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธาได้ตระหนักถึงความสำคัญของทางเท้า จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแบบมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการกำหนดรูปแบบและวัสดุที่เหมาะสมกับทางเท้า ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง โดยกำหนดให้วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางเท้ามีความคงทน สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำอย่างเหมาะสม สวยงาม บำรุงรักษาง่าย และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของทุกคนในสังคม ทั้งนี้ ได้จัดทำแบบมาตรฐานทางเท้ารูปแบบใหม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีการขุดเจาะทางเท้าและผิวจราจร โดยกำหนดให้หน่วยงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ก่อสร้างในผิวจราจรและทางเท้าของกรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานครก่อนดำเนินการ โดยกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้หน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติระหว่างก่อสร้างให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด และกำชับผู้ควบคุมงานให้คืนสภาพทางเท้าและผิวจราจรให้มีสภาพดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดข้อบกพร่องหรือข้อร้องเรียนระหว่างก่อสร้าง จะแจ้งหน่วยงานนั้น ๆ เข้าไปแก้ไขทันที พร้อมทั้งกำหนดการคืนสภาพผิวจราจรและทางเท้าถาวรให้มีสภาพดี มีคุณภาพและมาตรฐานตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักเทศกิจ ได้จัดชุดสายตรวจเทศกิจลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันมิให้มีการฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า หากพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้าสาธารณะจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจบนถนนในพื้นที่ 50 เขต เพื่อจับกุมผู้ฝ่าฝืนในพื้นที่ได้ทันที อีกทั้ง ได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และประชาชนในการมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด ซึ่งจากการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ยานพาหนะบนทางเท้าสาธารณะ ส่งผลให้ผู้ที่ใช้ทางเท้าได้รับความสะดวก และปลอดภัย รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุและลดความเสียหายของทางเท้าได้มากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ