ดีอีเอส ลงนาม MOU ร่วม ก.อุตฯ ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคอุตสาหกรรม

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday August 25, 2020 11:47 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ลงนาม MOU ร่วม ก.อุตฯ  ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อศรษฐกิและสังคม ร่วมลงนาม MOU สานความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Big Data ตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างมีศักยภาพ ณ ห้องประชุมอก.1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา (Intelligent Organization) อย่างแท้จริง " ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการวิเคระห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ และบุคลากรสามารถบูรณาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ BDi หรือสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หน่วยงานภายในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) กระทรวงดิจิทัลฯ เข้ามาทำความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย เนื่องด้วย GBDi มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Data Science และ Data Engineering และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา การวิคราะห์ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนให้ภารกิจนี้บรรลุเป้าหมายต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ