ปราจีนบุรี ดันแรงงานคุณภาพ หวังพลิกเศรษฐกิจ

ข่าวทั่วไป Wednesday August 26, 2020 15:35 —ThaiPR.net

ปราจีนบุรี ดันแรงงานคุณภาพ หวังพลิกเศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

สนพ.ปราจีนบุรี ส่งเสริมสถานประกอบกิจการ ดันกำลังแรงงานคุณภาพสู่ตลาดแรงงานกว่า 80,000 คน หวังพลิกวิกฤตเศรษฐกิจ


นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโต ก้าวหน้า ฝ่าวิกฤต โควิด-19 โดยมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี) เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลักดันกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ มุ่งสู่สากล สามารถแข่งขันได้ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีภารกิจที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานของตนเอง ขณะเดียวกัน สถานประกอบกิจการยังพร้อมใจร่วมกันพัฒนากำลังแรงงานของตนผ่านกลไกภาครัฐ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ สนพ.ปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนและสถานประกอบกิจการดำเนินการเอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้พัฒนาฝีมืแรงงานไปแล้วกว่า 80,000 คน


นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ จะมีการมอบป้ายต่างๆตามภารกิจของสำนักงานฯตามที่ สปก.ได้ให้ความร่วมมือการในการพัฒนาแรงงาน อาทิ มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มอบหนังสือรับรองการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี มอบเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเต็มตามจำนวน ให้กับ บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมอบเงินช่วยเหลืออุดหนุนสนับสนุน ให้แก่ สปก. ให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงาน ฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของตนเกินกว่าร้อยละ 70 โดยในปีนี้สถานประกอบกิจการที่เข้าเกณฑ์กว่า 36 แห่ง เป็นเงินกว่า 675,600 บาท


“เพื่อประโยชน์ของตัวแรงงานเองและสถานประกอบกิจการ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ อยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน” รองผู้ว่าฯ กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ