งานประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND Online 2020

ข่าวทั่วไป Monday August 31, 2020 11:55 —ThaiPR.net

งานประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND Online 2020

กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--ซีเอ็ดยูเคชั่น

ซีเอ็ด” ร้านหนังสือที่ตอบโจทย์คนรักหนังสือได้อย่างครบเครื่องมายาวนานกว่า 40 ปี มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย และซีเอ็ดยังมีฐานะเป็นสมาชิกสมาคม IYRA (สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Association) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้เป็นผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ IYRC Thailand และได้พาตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC (International Youth Robot Competition) สำหรับปีนี้ก็เช่นกัน ทางเราได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมสมัคร IYRC Thailand online 2020 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Youth Robot Competition 2020 online ที่เกาหลีใต้ ซึ่งประเภทรายการแข่งขัน Robot Creation การแข่งขันหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ หุ่นยนต์ช่วยด้วย ! (Help us ! Robot!) เป็นหัวข้อโจทย์ที่ตั้งขึ้นมา โดยให้ผู้เข้าแข่งขันได้ออกแบบหุ่นยนต์มาช่วยเหลือมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาทางซีเอ็ดได้จัดงานประกาศผล IYRC Thailand Online 2020 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 4 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ อายุ 8 – 12 ปี และ รุ่นซีเนียร์ อายุ 12 – 18 ปี ซึ่งมีทีมเยาวชนได้ร่วมส่งคลิปผลงานมาอย่างคับคั่ง และแต่ละทีมยังได้มีการโชว์ผลงานหุ่นยนต์ด้วยไอเดียที่หลากหลาย

ทั้งนี้ นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและเจตนารมย์ของการแข่งขันว่า “ซีเอ็ดให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วย Stem Education ที่ตอบรับการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ เราได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้และหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับอาชีวศึกษา โดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบกลไกนวัตกรรมพื้นฐาน จนถึงการใช้วิทยาการคำนวน หรือ Coding ในระดับที่ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้ฝึกกระบวนการคิดออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) และการใช้แนวคิดเชิงคำนวน มาใข้แก้ปัญหากับโครงงานจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ นำไปสู่การเขียนโปรแกรมขั้นสูงหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริงต่อไป”

ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสิน อาจารย์กัญญุมา คามาตะ(1) อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, อาจารย์ประภาส ทองรัก(2) สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณ ไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด(3) ผู้อำนวยการดิจิตอลคอนเทนต์ บรรณาธิการบริหารวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ยังมีสักขีพยานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี กรรมการและเลขานุการหุ่นยนต์อาชีวศึกษาและนางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลโครงการ STEM&ROBOTICS

โดยหลักเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณา ผ่านคลิปที่ส่งเข้าประกวดพร้อมด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์, กระบวนการทำงานของหุ่นยนต์, ความเกี่ยวข้องกับธีม, ทักษะการทำเสนอและ การทำงานเป็นทีม

สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงงาน Sterilizer Amazing Robot : ทีมบ้านบางกะปิ จากโรงเรียนบ้านบางกะปิ โดย ด.ญ. อาณิสา ลำอิน ตัวแทนของทีมได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาประดิษฐ์หุ่นยนต์พร้อมกับได้รับเหรียญทอง สำหรับการเตรียมตัวใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับไวรัสโคโรนา2019และฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในอากาศจึงเป็นแนวคิดในการสร้างหุ่นยนต์เพื่อคัดกรอง ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งยังบอกค่าอุณหภูมิภายในห้องและควบคุมจากรีโมทคอนโทรลได้อีกด้วย ซึ่งประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ช่วยเพิ่มทักษะความอดทน ช่างสังเกตได้ดี สำหรับรางวัลที่ได้รับจะไปต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์ โดยเป้าหมายต่อไปจากแบบจำลองในตอนนี้อยากจะทำให้เป็นจริงเพื่อที่จะทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นค่ะ”

และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงงาน Healthy Delivery Robot : ทีมราชาโรบอท โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายกฤตนัย แดงเผือก ตัวแทนของทีมกล่าวว่า “สำหรับความรู้สึกแรกตอนขึ้นไปรับรางวัลตื่นเต้นมากครับ เพราะก่อนหน้านี้ได้เห็นผลงานทีมอื่นๆก็แอบหวั่นนิด แต่ด้วยความร่วมมือของทุกคนในทีมทำให้ได้รับรางวัลนี้มาครับ โดยหุ่นยนต์ของเรามีจุดเด่นคือแบ่งเบาภาระในโรงพยาบาลยุคที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระบาดทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักเป็นพิเศษ ซึ่งหุ่นยนต์ของเราจะช่วยลด ภาระและความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้หุ่นยนต์สองตัวมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยตัวที่หนึ่งเป็นหุ่นยนต์จ่ายยาทำหน้าที่เหมือนเภสัชกรในโรงพยาบาล ลดภาระต่างๆในโรงพยาบาล และหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งจะส่งหน้าที่ให้ตัวที่สองคือหุ่นยนต์ที่ส่งยาทำหน้าที่เหมือนพยาบาลในโรงพยาบาลทำการจัดส่งยาไปตามห้องผู้ป่วยต่างๆครับ สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ลดความเสี่ยงในการสัมผัสและเข้าใกล้ผู้ป่วย เป็นการลดจำนวนและความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้นครับ”

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงาน SOS Robot : ทีม ปุ๊บปั๊บทีม โรงเรียนวัดบุคคโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงงาน Covid-19 Protective Helmet : ทีมหมวกป้องกันโควิด-19 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 IYRC Thailand online 2020 ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ ได้แก่ ชื่อโครงาน Automatic Mask Distribution Machines : นาหลวงโรบอททีม โรงเรียนนาหลวง

สำหรับผู้ได้รับ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์ส่งคลิปวีดีโอผลงาน เข้าร่วมการแข่งขัน IYRC online 2020 ที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2563 ต่อไป

ซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ