กระทรวงดิจิทัลฯร่วมสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดงาน eGovernment Forum 2020 เปิดเวทีถกกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ

ข่าวทั่วไป Monday August 31, 2020 14:30 —ThaiPR.net

กระทรวงดิจิทัลฯร่วมสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดงาน eGovernment Forum 2020 เปิดเวทีถกกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในงาน August Series 2020 ซึ่งประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Digtal HR Forum, Big Data & Clound โดยงาน eGovernment Forum 2020 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก Empowering Thailand Through Trusted Digital Public Service ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมและสัมมนาวิชาการ การปาฐกถาพิเศษผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโชลูชั่น และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยี จากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที ในการนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนา Big Data & Cloud Computting 2020 หัวข้อเสวนา1: Emphasizing Privacy Protection in Data Activities อีกด้วย สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีการบริหาร การบริการ และการพัฒนาเพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy ที่ digital technology จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการ และเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมอย่างแท้จริง การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสมารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ