กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้บริโภครับประทานปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรไทย การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ “กะพงไทย”

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2020 09:24 —ThaiPR.net

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้บริโภครับประทานปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรไทย การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ “กะพงไทย” กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม “ชาตินิยม กะพงไทย” (Sea bass Fair) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว เนื่องจากเผชิญสภาวะปัญหาราคาตกต่ำ และมีสินค้าตกค้างรอการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก จนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จึงได้มอบหมายให้กรมประมงสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านการตลาด โดยการยกระดับคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำด้วยกระบวนการเพาะเลี้ยงที่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีซึ่งถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจำหน่ายในตลาดให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าปลากะพงขาวที่ผลิตจากเกษตรกรไทย และได้รับการรับรองจากกรมประมงว่าเป็นสินค้าที่มีความสด สะอาด ไร้สารตกค้าง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าที่หน้าร้าน และการจำหน่ายด้วยช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบ Fisheries shop ให้ผู้บริโภคที่แม้อยู่ต่างภูมิภาคก็สามารถมีการเข้าถึงได้สะดวก โดยการจัดงานในวันนี้ ได้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเกิดค่านิยมรับประทานปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรไทย ซึ่งได้การรับรองด้วยตราสัญลักษณ์ “กะพงไทย” ทดแทนการรับประทานปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงใกล้เคียงกัน เป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้ผลิตปลากะพงขาวป้อนสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ เกิดรายได้และความความยั่งยืนตลอดไป ด้าน นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ครั้งที่ 2 นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดงานโครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว ภายใต้ธีม “ชาตินิยม กะพงไทย” (Seabass Fair) ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านราคาจำหน่ายปลากะพงขาวของเกษตรกรไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และสำหรับในปีนี้ ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก กรมประมงจึงได้มีแนวคิดในการจัดงานนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้บริโภคปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้างที่ส่งตรงจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 2) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว และ 3) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตปลากะพงขาวที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการปลากะพงขาว สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลากะพงขาว ภายใต้โลโก้ “กะพงไทย” ได้แก่ กระบวนการผลิตปลากะพงขาวคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP มกษ./CoC /GAP กรมประมง) ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของปลากะพงขาวเปรียบเทียบกับปลาแซลมอน เป็นต้น 2) กิจกรรมการจัดจำหน่ายปลากะพงขาวคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากปลากะพงขาวในรูปแบบต่าง ๆ 3) กิจกรรมการสาธิตประกอบอาหารจากวัตถุดิบปลากะพงขาว 4) กิจกรรมการปรุงอาหารจากปลากะพงขาว โดยผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารของกรมประมง และ 5) กิจกรรมการแข่งขันเพื่อกระตุ้นการบริโภคปลากะพงขาว ได้แก่ การแข่งขันการขอดเกล็ดปลากะพง และการแข่งขันรับประทานเมนูปลากะพง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ