PTG จัดกิจกรรม CSR อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2020 10:18 —ThaiPR.net

PTG จัดกิจกรรม CSR อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยในปีนี้ได้นำพนักงานร่วมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน อำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในสถานที่หลัก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนและหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนและผู้อาศัยในชุมชนนั้น ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ว่า PTG ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานตลอด 30 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั้งนี้ การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นโครงการที่ PTG ให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่ PTG เข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว แก่ชาวชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน ซึ่งอยู่ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากชุมชนบ้านโกรกหว้าและชุมชนบ้านดอน อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งของคลังน้ำมัน PTG ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในพื้นที่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ประกอบด้วย กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา PT เพื่อส่งเสริมในด้านสาธารณสุข สุขภาอนามัยของชาวบ้านในชุมชนกิจกรรมตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาผู้สูงอายุ พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้นกิจกรรม PT สร้างปอดให้ชุมชน ส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักป่ากิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” นายพิทักษ์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ