ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2020 13:38 —ThaiPR.net

ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง อาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 775 ทุน โดยแบ่งเป็น ประเภททุนทั่วไป จำนวน 366 ทุน รวมมูลค่า 4,075,000 บาท ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 307 ทุน รวมมูลค่า 1,842,000 บาท และทุนทำงานแลกเปลี่ยน จำนวน 102 ทุน รวมมูลค่า 510,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,427,000 บาท

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ปกครองก็ได้รับผลกระทบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ให้มีการดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

นอกจากนั้น ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่า ร่วมสมทบทุน “โครงการกองทุนรวมใจสีบลูสู้เพื่อน้อง” มอบเงินจำนวน 74,500 บาท เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ชั้นปีที่ 1 ทุกคน.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ