รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า แหล่งรวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวทั่วไป Thursday September 17, 2020 09:53 —ThaiPR.net

รมช.มนัญญา ติดตามนโยบายพัฒนาสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า แหล่งรวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด ทั้งยังรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ และได้มอบเงินสนับสนุนส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 100,000 บาท ณ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับอำเภอ มีสมาชิก 9,193 คน ทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจหลักรวบรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและส่งต่อความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอำเภอม่วงสามสิบ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวให้มีคุณภาพดี โดยเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และสหกรณ์จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 250 บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่สำคัญของอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพราะเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเด่นของจังหวัด และมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน เป็นที่พึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียง พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวมอบนโยบาย และเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้ประสานเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าระหว่างกันในขบวนการสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร ผลไม้ สินค้าแปรรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์ต่างๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สหกรณ์มีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประเภทของสินค้าให้หลากหลายและมีโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในอนาคต สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 45 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 9,193 คน สมาชิกร้อยละ 97% มีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งการฝากเงิน การขอสินเชื่อ การรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายให้กับสหกรณ์ มีการซื้อปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสินค้าอุปโภคจากสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้มีทุนดำเนินงานกว่า 1,816 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา จำนวน 80,130,739.53 บาท สหกรณ์จะจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ส่วนหนึ่งได้จัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภัยพิบัติ และทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และยังได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ