สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

ข่าวทั่วไป Friday September 18, 2020 10:29 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการทดสอบตลาดและการประกวดผลงาน KBO จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัด โดยมี คุณอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้า ยูดีทาวน์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ภายในงานประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกิจกรรมที่ ๓ ประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนารูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) หรือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๑ – ๓ ดาว จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์

โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำแผนงานและกำหนดหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กำหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าหรือแบรนด์ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

นอกจากนี้มีการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการต่อไป

และท้ายสุดมีการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและกิจกรรมประกวดผลงาน KBO จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการจัดทำการทดสอบตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๒๐ กลุ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม รวมถึงการจัดประกวดผลงานที่ผ่านการพัฒนา จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้า ยูดีทาวน์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจจำนวนมาก

ที่สุดแล้ว ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจะเป็นการขับเคลื่อนและกระตุ้น ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนารูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ