กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือก Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบการต้นแบบ

ข่าวทั่วไป Monday September 21, 2020 10:13 —ThaiPR.net

กระทรวงเกษตรฯ คัดเลือก Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบการต้นแบบ กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) จำนวน 78 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่า จำนวน 21 ราย 2) เกษตรท่องเที่ยว จำนวน 20 ราย 3) วิสาหกิจชุมชน และบริการการเกษตร จำนวน 11 ราย 4) เกษตรวิถีอินทรีย์ จำนวน 16 ราย และ 5) เกษตรไฮเทคและอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรอบรู้ในการประกอบชีพด้านการเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยยึดรูปแบบตลาดนำการผลิต มีทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ โดยจะต้องเน้นการปรับวิธีการทำการเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านแรงงานและลดต้นทุนการผลิต มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่การส่งออก สร้างผู้นำด้านเกษตรที่เป็นเกษตรชั้นนำ เพื่อเป็นกำลังของภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri BIZ Idol Development Project) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเกษตร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรต้นแบบ เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทั้งส่วนกลางและเขต ซึ่งเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ มาจากทั่วประเทศ โดยเป็นเกษตรกรที่มาจากกลุ่ม Smart Farmer, Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งจะได้รับการอบรมการเพิ่มพูนองค์ความรู้จากวิทยากรและจากพี่เลี้ยงมากด้วยประสบการณ์ จำนวน 5 กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร ทั้งเกษตรวิถีอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนและบริการ เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า เกษตรท่องเที่ยว และเกษตรไฮเทค ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ