“ท่าเรือประจวบ” การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

ข่าวทั่วไป Wednesday September 23, 2020 17:24 —ThaiPR.net

“ท่าเรือประจวบ” การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ท่าเรือประจวบ ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงผู้ที่ใช้มาใช้บริการเป็นสำคัญ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มาใช้บริการ ณ ห้องประชุมธราดล บางสะพาน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวว่า ในครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์และการปฏิบัติเสมือนจริงทุกประการทั้งผู้อพยพผู้ประสบภัย และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการฝึกซ้อมสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นทุกปีเป็นการเตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอัคคีภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในอาคารนี้ว่าพนักงานมีความรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกันระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง เพื่อลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีคุณสมจิตร ไวดาบ จากบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด เป็นวิทยากรและร่วมในการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ณ อาคารท่าเรือประจวบ บางสะพาน การฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในระดับดี เป็นไปตามขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ ร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยหวังว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะได้นำประสบการณ์ในการฝึกซ้อมไปประยุกต์ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์จริงต่อไป เพราะการฝึกซ้อมจะทำให้เราไม่ตื่นตระหนกตกใจเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ