รมช.ธรรมนัส ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบล ในจังหวัดพะเยา ให้มีการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสม และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday September 28, 2020 09:38 —ThaiPR.net

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการทำงาน และแผนการใช้ที่ดินตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จ.พะเยาว่า จากภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72 (1) ได้กำหนดให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อมาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่6 เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ ให้สอดคล้องและเหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่ มีพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินตำบล จำนวน7,225 ตำบล ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบล รวม 16 ตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่และเป็นไปอย่างยั่งยืน

“แผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบนนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัลโควิด - 19 จึงทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้างปัจจุบันได้ดำเนินงานสานต่อแล้ว โดยแผนทั้งหมดจะมีการพัฒนาดินและน้ำร่วมกัน เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรกรรม ซึ่งแผนทั้ง 16 ตำบลนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามสภาพภูมิลำเนา ทางเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จะทำการสำรวจไปยังผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร ถึงความต้องการที่แท้จริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบลทั้ง 16 ตำบล โดยมีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. การก่อสร้างสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 23 บ่อในตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเหล่า และตำบลเจริญราษฎร์ 2. การพัฒนาแหล่งน้ำ 11 โครงการ ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลท่าจำปี ซึ่งบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบบการก่อสร้างจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาไปแล้ว 3. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบ้านสาง 4. การขยายอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม ในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตร 5. อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง” ตำบลบ้านเหล่า เพื่อเสนอต่อ คทช. จังหวัด อีกทั้งสามารถที่จะใช้ใน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้มีการเพิ่มรายได้จากภาคนอกการเกษตรแก่เกษตรกร ทั้งนี้โดยใช้ “ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ” มาสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ