เกษตรกรสมาชิก กฟก. สมหวัง "หนี้บุคคลค้ำ" กฟก.ช่วยได้แล้ว หลังพรบ. ฉบับใหม่ประกาศใช้

ข่าวทั่วไป Tuesday September 29, 2020 13:19 —ThaiPR.net

พระราชบัญญัติ กฟก. ฉบับ 3 ประกาศในราชกิจกจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 กฟก.เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้บุคคลค้ำประกันให้เกษตรกรสมาชิก

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญ 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 16 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มาตรา 23 ให้สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตปริมณฑล และมาตรา 37/9 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และกรณีหนี้บุคคลค้ำประกัน

ประการสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ซึ่งแต่เงื่อนไขการจัดการหนี้ของ กฟก.แต่เดิมยังไม่ครอบคลุมของเกษตรกรกรณีหนี้บุคคลค้ำประกัน ทำให้เกษตรกรจำนวนมากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ เพราะ กฟก. ไม่สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีที่เกษตรกรที่ไม่มีหลักประกันได้ นอกจากนี้ได้มีการแก้ไขในการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งการกำหนดที่ตั้งของ กฟก.สำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งแต่เดิมทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หลังจากนี้ กฟก. จะเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกในกรณีหนี้บุคคลค้ำประกันที่รอความหวังอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร นายสไกร กล่าว.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ