Package ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

ข่าวทั่วไป Wednesday September 30, 2020 08:55 —ThaiPR.net

Package ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

 • ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
  (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD) 2 วัน 1 คืน 280,000.-
 • ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (2 ระดับ)
  (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD) 2 วัน 1 คืน 350,000.-
 • ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง (3 ระดับ)
  (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy : PELD) 2 วัน 1 คืน 430,000.-
 • เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ( Package Price )

 • ค่าห้องพักผู้ป่วยประเภทห้องห้องเดี่ยว Superior Room หรือห้องเดี่ยวธรรมดา Standard Room ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร
 • ค่าห้องผ่าตัด, ค่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องมือ และยาระงับความรู้สึก ที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ขณะนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
 • ค่ายากลับบ้าน
 • เงื่อนไขราคาเหมาจ่าย ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้

 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจวินิจฉัย และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการผ่าตัด
 • ไม่รวมค่าตรวจและรักษาโรคประจำตัวรวมทั้งค่าแพทย์ที่ปรึกษาก่อนการผ่าตัด
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
 • ไม่รวมค่าใช้จ่าย กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอนอนพักฟื้นหลังการผ่าตัดเกินกว่าวันที่กำหนดไว้ หรือเปลี่ยนประเภทหัองพัก, ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร หรือค่าเครื่องดื่มตามสั่ง
 • ไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาล
 • หมายเหตุ :

 • ตั้งแต่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2563
 • ราคาและเงื่อนไข หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • แท็ก ผ่าตัด  

  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ