สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร มอบสิ่งของเวชภัณฑ์ในโครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ในประเทศเมียนมา”

ข่าวทั่วไป Thursday October 8, 2020 09:54 —ThaiPR.net

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร มอบสิ่งของเวชภัณฑ์ในโครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ในประเทศเมียนมา”

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม (ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยนายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (ที่ 5 จากซ้าย) และหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายต่างๆ นำโดย SE-ED Book Center, สายการบิน Nok Air, Myanmar-Thai Chamber of Commerce and Industry, EUI Myanmar Company ฯลฯ ร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการ ?มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ในประเทศเมียนมา? ให้กับ H. E. Myo Myint Than เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังเมืองย่างกุ้งเพื่อส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเมียนมานำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเมียนมาต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
ด้วยสถานการณ์ในประเทศเมียนมา ในปัจจุบันได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดเริ่มมาจากรัฐยะไข่และกระจายมายังเมืองต่าง ๆ ในประเทศเมียนมา โดยเฉพาะปัจจุบันได้เริ่มมีการแพร่ระบาดจำนวนมากขึ้นในเขตพื้นที่เมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลัก จนทำให้ขณะนี้ รัฐบาลเมียนมาได้มีการออกคำสั่งมาตรการทุกด้านเพื่อควบคุมสถานการณ์ทั้งการควบคุมการเข้าออกของคนระหว่างเมือง และมีการประเมินคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับ ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตของชาวเมียนมาเกิดขึ้นมาก รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม มีจำนวนผู้เสียชีวิต 471 คน และมีผู้ติดเชื้อสะสม เพิ่มขึ้นเป็น 20,044 คน จากเดิมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพียง 6 คน และผู้ติดเชื้อสะสมมีเพียง 350 คนเท่านั้น จากเหตุการณ์และสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคการขาดแคลนสิ่งของทางด้านเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ ผ้าปิดจมูก น้ำยาล้างมือ ชุดเครื่องมือแพทย์ ถุงมือ

ดังนั้น สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายต่างๆ นำโดย SE-ED Book Center, สายการบิน Nok Air, Myanmar-Thai Chamber of Commerce and Industry, EUI Myanmar Company และอีกหลากหลายหน่วยงาน ได้มีความกังวลใจและห่วงใยต่อประชาชนชาวเมียนมาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือด้วยการระดมสรรพกำลัง ในการขอบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อส่งไปช่วยเหลือชาวเมียนมา ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้ได้ จึงเกิดโครงการ ?มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 ในประเทศเมียนมา? เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลไกการช่วยเหลือไปยังประชากรในเมียนมาในเมืองต่าง ๆ ที่ประสบเหตุการณ์อยู่ในขณะนี้และเพื่อเป็นการบรรเทา-ช่วยเหลือร่วมกันตามเจตนารมย์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีมิตรภาพอันดีร่วมกันมายาวนาน ซึ่งได้ริเริ่มโครงการนี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นมา

หลังจากประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ได้มีธารน้ำใจจากพันธมิตรภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยที่แสดงเจตจำนงค์เพื่อช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อปันน้ำใจส่งความห่วงใยและปรารถนาดี ด้วยการบริจาคสิ่งของอันประกอบด้วยเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อส่งมอบไปให้ชาวเมียนมาในโอกาสนี้ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย (H. E. Myo Myint Than) เป็นประธานและตัวแทนประเทศเมียนมา ณ ประเทศไทย รับมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี) และประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์) เป็นประธานส่งมอบ โดยสิ่งของเหล่านี้ จะถูกดำเนินการส่งต่อไปยังเมืองย่างกุ้ง และส่งมอบต่อให้กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาต่อไป

ด้วยภาวะวิกฤตนี้ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนไทย ขอเปิดรับบริจาคสิ่งของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคนไทยทุกภาคส่วน ภายใต้โครงการ ?มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 เมียนมา? ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาคสิ่งของฯ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์หนังสือซีเอ็ด ทุกสาขา หรือ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) หรือสำนักงาน MTCCI (Myanmar- Thai Chamber of Commerce) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ติดต่อ +9597-8294-3869 หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ ชื่อบัญชี ?มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม? เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 เท่านั้น โดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ได้รับจริง

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคในโครงการ ?มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 เมียนมา? สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา อีเมล : thaimyanmar.fti@gmail.com หรือโทรศัพท์ 02-345-1128 / 02-345-1133/ 02-345-1141 หมายเหตุ ปิดรับบริจาควันที่ 15 ตุลาคม 2563

สำหรับบุคคลทั่วไป (หากต้องการรับใบรับบริจาคกรุณากรอกข้อมูลลง Google Form)

  • บริจาคสิ่งของจะได้รับเป็นหนังสือขอบคุณแทนใบรับบริจาค
  • บริจาคทุนทรัพย์จะได้รับใบรับบริจาคสำหรับนิติบุคคล
  • กรณีบริจาคทุนทรัพย์ กรุณากรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงินลง Google Form
  • กรณีส่งของ กรุณาถ่ายรูปใบส่งของตัวจริงหลังจากที่ได้รับการลงชื่อรับสิ่งของบริจาคจากทางสาขาหรือจุดรับสิ่งของบริจาค เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการส่งของและสำหรับกรอกข้อมูลลง Google Form เพื่อรับใบรับบริจาค

Google Form สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริจาค และ แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินหรือใบส่งของและใบเสร็จการซื้อสิ่งของ (ที่มีการเซ็นรับของแล้ว): https://forms.gle/XB6yHQEh3weHTqp87 เพื่อการออกใบรับบริจาค (หมายเหตุ* กรุณาใช้ Gmail - Log in เพื่อเข้าระบบกรอกใบรับบริจาค)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ