ภาพข่าวรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง

ข่าวทั่วไป Wednesday October 28, 2020 14:00 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง

Ms.Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง สังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ซึ่งแพะที่เลี้ยงเป็นแพะเนื้อ เป็นปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดสูง ราคาต่อกิโลกรัมสูง การผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากการใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง สามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีมาตรฐาน จนได้รับรางวัลการเลี้ยงแพะอย่างมีคุณภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ระดับเขตประจำเขต 7 งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านหุบกะพง ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงและงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อ ลดต้นทุนการประกอบอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเลี้ยงแพะให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้ในอนาคต สร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกอย่างมั่นคง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ