นฤมล ลุย แพร่ ดันวิสาหกิจชุมชน เสริมการท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป Monday November 30, 2020 13:42 —ThaiPR.net

นฤมล ลุย แพร่ ดันวิสาหกิจชุมชน เสริมการท่องเที่ยว

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.แพร่ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ดันแรงงานทุกกลุ่มร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หนุนการท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ รับฟังผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ให้กำลังใจกลุ่มอาชีพคนพิการสายใยน้ำใจแพร่วัดศรีบุญเรือง ชมห้องฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจากการลงพื้นที่ครั้งก่อนได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และในครั้งนี้จะนำข้อเสนอต่างๆ ที่จังหวัดต้องการความช่วยเหลือไปนำเสนอและรายงานให้นายกฯ ได้รับทราบต่อไป สำหรับข้อมูลภาพรวมเบื้องต้น พบว่า จังหวัดในเขตภาคเหนือได้รับความนิยมและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมาก เพราะมีอากาศหนาว มีทัศนียภาพสวยงาม และจังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติประมาณปีละกว่า 900 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก คือ ผ้าหม้อฮ่อม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานในจังหวัดดำเนินการ ขอให้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้

ในช่วงบ่าย รมช. แรงงานและคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยจากรัฐบาลเข้ามาวิจัยและพัฒนาการทำผ้าหม้อห้อมสีธรรมชาติ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มี สนง.จัดหางานเข้ามาดูแลเรื่องการรับงานไปทำที่บ้าน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ (สนพ.แพร่) ส่งเสริมฝึกอาชีพ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (หม้อห้อม) การทอผ้าจากเส้นใยสีธรรมชาติและการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ปัจจุบันมีการพัฒนาผ้าหม้อห้อมไปสู่สากล ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และได้รับรางวัลหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP Village Champion (OVC) ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพคนพิการสายใยน้ำใจแพร่วัดศรีบุญเรือง เป็นศูนย์บริการคนพิการ จัดตั้งเป็นสมาคมสายใยน้ำใจแพร่ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคจิตเวช การรักษา การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ได้รับรางวัลองค์กรคนพิการดีเด่น ประจำปี 2556 เป็นหน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำและอีกหลายรางวัล และก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้ สามารถผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านงานไม้ พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีวิสาหกิจชุมชนส่งสมาชิกเข้าอบรม รวม 7 กลุ่ม

"การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้บูรณาการการทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงฯ ได้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านระบบ e- Commerce ซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนา เพื่อนำไปสู่โอกาสในการสร้างอาชีพ และมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป" รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ