รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุน งานด้านคนพิการดีเยี่ยม 4 ปีต่อเนื่อง ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

ข่าวทั่วไป Friday December 4, 2020 16:45 —ThaiPR.net

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุน งานด้านคนพิการดีเยี่ยม 4 ปีต่อเนื่อง ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 ธันวาคม 2563 - เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม แก่กลุ่มทรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดในงาน ที่กลุ่มทรู ภูมิใจได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อันสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบางรวมถึงคนพิการ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ อันนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีต่างๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพิ่มคุณค่าการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H's ของกลุ่มทรู อันประกอบด้วย Heart - มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health - มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home - มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ