ส.น.ร. มอบทุนนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 63 ใน 8 สาขา ตั้งเป้าผลักดันสู่กำลังสำคัญเพื่อยกระดับประเทศ

ข่าวทั่วไป Tuesday December 8, 2020 09:23 —ThaiPR.net

ส.น.ร. มอบทุนนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 63 ใน 8 สาขา ตั้งเป้าผลักดันสู่กำลังสำคัญเพื่อยกระดับประเทศ

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ส.น.ร.) คัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี 2563 พร้อมมอบเข็มประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งทั้งหมด 8 ราย 8 สาขา ได้แก่ สาขากฎหมาย สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการแพทย์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาสถิติ และ สาขาพฤกษศาสตร์ พร้อมเผยที่ผ่านมา ส.น.ร.ผลิตนักเรียนทุนมาแล้วกว่า 40,000 คน และบุคคลเหล่านี้ถือเป็นสรรพกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนเข้า "กองทุนมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย" เพื่อส่งเสริมกิจการของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ส.น.ร.) กล่าวว่า สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาบุคลากรของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคคลที่มีความสามารถให้ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้กลับมาบริหารประเทศ และในปี 2563 ส.น.ร.ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง พร้อมมอบเข็มประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนทุนรัฐบาลทั้งสองประเภท เพื่อให้ได้รับการศึกษาที่ดีต่อไป โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นประธานในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการคัดเลือกครั้งนี้มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นจำนวน 5 รายโดยแบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ 1.สาขากฎหมาย ได้แก่ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา คนที่ 45 2. สาขาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ดร.ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 3.สาขาเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ กรุงเจนีวา กระทรวงพาณิชย์ 4.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ ดร.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ5.สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ. อนุชา อภิสารธนรักษ์ ศาสตราจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งจำนวน 3 ราย ใน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.สาขาสถิติ ได้แก่ รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 3.สาขาพฤกษศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

"ตลอดการดำเนินงานของส.น.ร.กว่า 40 ปีมีนักเรียนจบมาแล้วกว่า 40,000 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ถือว่าเป็นสรรพกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกกำลังถูกดิสรัปด้วยเทคโนโลยี ดังนั้นการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศจึงจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมเป็นหลัก โดยส.น.ร.เชื่อมั่นว่านักเรียนที่จบมาแล้วจะช่วยสร้างสรรค์สังคม และนำความรู้มาเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา นวัตกรรม สังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ" ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยยังได้ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจัดกิจกรรมระดมทุนบริจาคเพื่อจัดตั้ง เพิ่มเติมในกองทุนเดิม หรือสมทบเข้า "กองทุนมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย" เพื่อส่งเสริมกิจการของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำหรับการศึกษา การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน ก.พ.เลขที่ 579-0-03603-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย หรือสอบถามรายละเอียดที่ นางสาวทิพวรรณ บัวบูชา หมายเลขโทรศัพท์ 095-719-4852

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย อาคารสำนักงานก.พ. ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 574 1752 หรือ http://thaigovscholars.org/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ