คุณหญิงกัลยา มอบประธานยุทธศาสตร์ และโฆษกประจำตัว ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวิร์กชอป ชลกรชุมชน เข้มข้น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขยายผลสู่ชุมชน

ข่าวทั่วไป Friday December 18, 2020 11:03 —ThaiPR.net

คุณหญิงกัลยา มอบประธานยุทธศาสตร์ และโฆษกประจำตัว ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวิร์กชอป ชลกรชุมชน เข้มข้น พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขยายผลสู่ชุมชน

"ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประธานยุทธศาสตร์ และโฆษกประจำตัว ในฐานะผู้ขับเคลื่อนหลัก "โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนฯ" ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดูโมเดลบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน พร้อมนำทีมแกนนำ "ชลกร" จาก 5 พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง อบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นภายใต้โครงการ "ชลกรชุมชน" กำหนดเป้าหมายร่วมกัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการนำโครงการบริหารจัดการน้ำไปขยายผลในชุมชนของตนเอง

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในฐานะคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่มีคุณหญิงกัลยาเป็นประธานฯ เตรียมลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการชลกรชุมชน" ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้น ในการถ่ายทอดหลักสูตรชลกรและมุ่งขยายผลเรื่องการบริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จนอย่างยั่งยืน โดยภายในงานดังกล่าวจะมีทั้งการพูดคุยในประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการน้ำจากตัวแทนแกนนำชลกรชุมชนจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ และสุรินทร์ พร้อมด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ความรู้บริหารจัดการน้ำโดย ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการระบบจัดการน้ำ

นอกจากนี้จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเขียวขี้เหล็กไพวรรณ ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบที่นำโครงการบริหารจัดการน้ำไปขยายผลเพื่อยกระดับชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ถึงปัญหาและความท้าทายที่ต้องเผชิญ และรับฟังปัญหาของผู้นำชุมชนที่ร่วมชมงานและอยากนำไปขยายผล เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการนำโครงการบริหารจัดการน้ำไปขยายผลในชุมชนของตนเอง

"การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการชลกรชุมชน" ในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวแทนผู้นำชลกรชุมชนจากแต่ละพื้นที่ มาร่วมพูดคุยและให้องค์ความรู้บริหารจัดการน้ำ จะเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งหลังจบการอบรมจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะนำความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปขยายผลในชุมชนของตนเอง ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และความยากจน ให้กับคนในพื้นที่ และชุมชน ตามนโยบายของคุณหญิงกัลยา" นางดรุณวรรณ กล่าว

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ถือเป็น 1 ใน 4 นโยบายหลัก ของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกของอาชีวะเกษตรในการขับเคลื่อนโครงการ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ที่พร้อมจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำในอนาคต ภายใต้หลักสูตร "ชลกร" เพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำในชุมชน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำกิน น้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

และด้วยยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวทาง "ยั่งยืน" ของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จะยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร (Digital Agri College) โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน : STI (Science /Technology/Innovation) เพื่อยกระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเป็น Digital Agri College

นายภูมิสรรค์ ยังเผยด้วยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เชื่อว่าการจะพัฒนาประเทศ และการศึกษาไปข้างหน้าต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วน ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งโครงการบริหารจัดการน้ำฯ เกิดจากดำริของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประเทศชาติในการแก้ปัญหาเรื่อง "น้ำ" เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ